Modernizacja oświetlenia

Maksymalizacja oszczędności energii i minimalizacja kosztów eksploatacji

 

W okresie, gdy ceny energii elektrycznej stanowią zwiększający się i znaczący udział w ogólnych kosztach prowadzenia różnego typu działalności coraz większa liczba przedsiębiorców zastanawia się w jaki sposób niwelować to niekorzystne zjawisko.

Wzrost cen energii przekłada się bezpośrednio na wzrost cen produktów i usług. Dlatego administratorzy i zarządcy nieruchomości szukają oszczędności podczas eksploatacji swoich obiektów.

Średnia cena sprzedaży energii

Wykres zmian średniej ceny energii elektrycznej

 

Jako odbiorca energii elektrycznej masz wpływ na dwa czynniki determinujące jej koszty zużycia:

Pierwszym rozwiązaniem jest negocjowanie stawek zakupu energii elektrycznej od dostawcy lub zmiana dostawcy na firmę zapewniającą niższe ceny. W tym przypadku Twój wpływ jest jednak ograniczony i efekty często są niewystarczające.
Drugą z możliwości jest obniżanie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację systemu oświetlenia obiektu. Szybki rozwój technologii LED pozwala na wdrożenie nowoczesnego oświetlenia, które wymiernie wpływa na koszty obsługi. Rozwiązanie to sprowadza się do obniżenia mocy zainstalowanego systemu poprzez użycie opraw o bardziej wydajnych źródłach światła.

 

Wpływ inwestora na koszty zużywanej energii

Schemat pokazujący wpływ inwestora na koszty zużywanej energii elektrycznej

Wpływ inwestora na czynnik 2 (moc systemu oświetleniowego) jest duży i dzięki zmianie tego parametru można obniżyć koszty zużywanej energii. 

 

Firma PXF Lighting jest polskim producentem profesjonalnego oświetlenia wykorzystywanego w budynkach o bardzo różnym przeznaczeniu. Z racji niemal 30 lat doświadczenia w branży posiada zaawansowaną wiedzę i świadczy usługi doradcze oraz projektowe na różnych etapach inwestycji oświetleniowych.

W odpowiedzi na oczekiwania rynku PXF Lighting angażuje się również w przedsięwzięcia związane z modernizacją obiektów pod względem poprawy ich efektywności energetycznej w zakresie oświetlenia.

Usługi PXF Lighting

Zakres usług świadczonych przez PXF Lighting

 


 

Z czym wiąże się modernizacja oświetlenia?

Modernizację oświetlenia można przeprowadzić na różnych poziomach zaawansowania realizując różne warianty inwestycji.

W zależności od posiadanego budżetu przeznaczanego na modernizację oświetlenia dostępne są różne rozwiązania. Dzięki takiemu podejściu możliwa jest wymiana energochłonnego oświetlenia ze źródłami konwencjonalnymi na nowoczesne oświetlenie LED.

Etapy modernizacji i wynikające z nich korzyści

Schemat przedstawiający etapy modernizacji oświetlenia i wynikające z nich korzyści

 

Opis etapów modernizacji oświetlenia

Punkt wyjścia do modernizacji oświetlenia

Sytuacja zastana – obiekt wyposażony jest w oświetlenie, które podczas eksploatacji generuje koszty na poziomie X. W ramach modernizacji istniejącego oświetlenia możliwa jest redukcja tych kosztów. W zależności od wybranego wariantu efekt oszczędności rośnie wraz z poziomem zaangażowania inwestora w proces modernizacji. Kolejne warianty oznaczają się co prawda coraz wyższym kosztem inwestycji, ale przekłada się to na zwiększoną szybkość zwrotu.

 

Wymiana oświetlenia na oprawy LED

Podstawowym sposobem wygenerowania oszczędności energii elektrycznej, a co za tym idzie obniżenia kosztów eksploatacji obiektu jest wymiana opraw konwencjonalnych na energooszczędne oprawy LED z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury.

Jest to tzw. podejście 1:1, które uwzględnia podstawowy projekt oświetlenia bez optymalizacji. Wariant ten jest niedoskonały, ale mimo to często stosowany, ponieważ przynosi wymierne oszczędności zużywanej energii i nie wymaga dużego zaangażowania inwestora i administratora obiektu.

ZALETY:
 • Oszczędność zużywanej energii do ok. 50%
 • Łatwa wymiana bez ingerencji w okablowanie
 • Brak konieczności wykonania prac remontowych
 • Stosunkowo niskie koszty montażu i wygoda dla ekipy instalatorów

WADY:

 • Nieoptymalna liczba opraw względem możliwości

 

Projekt optymalizacji oświetlenia

Przeprowadzenie audytu oraz wykonanie pełnego projektu oświetlenia z uwzględnieniem optymalizacji oświetlenia na etapie procesu inwestycyjnego.

Jest to profesjonalne podejście zawierające dobre praktyki wywodzące się ze sposobów projektowania oświetlenia dla nowych obiektów. Dzięki temu wykorzystane są szerokie możliwości zawarte w ofercie produktów PXF Lighting wraz z analizą obiektu.

ZALETY:
 • Zakup liczby opraw dostosowanej do optymalnego oświetlenia wnętrz (zwykle przekłada się to na niższe koszty inwestycji niż w wariancie 2)
 • Dedykowane rozwiązanie dla danego obiektu i przeznaczenia wnętrz

WADY:

 • Może zaistnieć konieczność remontu (malowanie, wypełnianie ubytków po starych mocowaniach)
 • Może zaistnieć konieczność modernizacji instalacji elektrycznej (zmiana wyprowadzeń zasilania)

 

Podstawowy system sterowania oświetleniem

Wariant 4 zawiera w sobie wariant 3 rozbudowany o rozszerzoną analizę potrzeb i sposobu wykorzystania poszczególnych stref w obiekcie. Możliwe jest wydzielenie tych stref na podstawie obserwacji lub/i przeznaczenia oraz zastosowanie prostego systemu sterowania oświetleniem zbudowanego w oparciu o czujniki ruchu i czujniki obecności.

ZALETY:
 • Możliwość sterowania oświetleniem w różnych strefach w zależności od potrzeb
 • Automatyzacja włączania i wyłączania oświetlenia
 • Łatwe sterowanie oświetleniem
 • Eliminacja strat energii wynikających z niepotrzebnego włączania oświetlenia
 • Obniżenie zużycia energii w oparciu o wykorzystanie oświetlenia, które jest wykorzystywane w realny sposób

WADY:

 • Konieczność instalacji dodatkowych urządzeń (czujników)
 • Może zaistnieć konieczność modernizacji instalacji elektrycznej (zmiana wyprowadzeń zasilania)

 

Zaawansowany system sterowania oświetleniem

W ramach wariantu pełnego sterowania oświetleniem wykorzystywane są dodatkowo czujniki światła dziennego, technologia Human Centric Lighting, czyli oświetlenia skoncentrowanego na dobowym rytmie dnia człowieka wraz ze zmianą temperatury barwowej światła sztucznego (tunable white), integrację z systemami automatyzacji obiektu np. w postaci sterowania żaluzjami i analizą światła zastanego w oparciu o położenie geograficzne budynku.

ZALETY:
 • Oszczędność zużywanej energii do ok. 85%
 • Dostosowanie oświetlenia do dobowego rytmu człowieka
 • Harmonogramy czasowe (zegar astronomiczny, data lub godzina)
  Poprawa samopoczucia użytkowników oraz podniesienie ich wydajności
 • Integracja różnych systemów w zainstalowanych budynku w celu ich wykorzystania do wdrożenia dodatkowych funkcjonalności
 • Wykorzystanie posiadanych danych o obiekcie do sterowania oświetleniem
 • Optymalizacja zużycia energii poprzez automatyzację załączania, wyłączania oraz zmianę natężenia oświetlenia
 • Możliwość łatwych zmian oświetlenia w zależności od wykorzystania pomieszczeń lub zmiany ich przeznaczenia

WADY:

 • Wyższe koszty inwestycji w porównaiu do poprzednich etapów

 

 

W ramach systemów sterowania oświetleniem możliwe jest wykorzystanie różnych sposobów zarządzania oraz zmian parametrów oświetlenia. Są to różne rozwiązania począwszy od klasycznych interfejsów z fizycznymi przyciskami (montowanych na ścianie lub przenośnych) poprzez interfejsy wykorzystujące panele dotykowe, aż po cyfrowe interfejsy urządzeń mobilnych (aplikacje instalowane w smartfonach i tabletach). 

 

Sposoby zarządzania systemami sterowania oświetleniem

Schemat przedstawiający sposoby zarządzania systemami sterowania oświetleniem

 


 

Podstawowe korzyści wynikające z modernizacji oświetlenia
z wykorzystaniem opraw produkcji PXF Lighting

 

Korzyści wynikające z modernizacji oświetlenia z wykorzystaniem opraw PXF Lighting

Schemat przedstawiający korzyści wynikające z modernizacji oświetlenia z wykorzystaniem opraw PXF Lighting

 


Przykłady modernizacji oświetlenia w różnego typu obiektach:

Modernizacja oświetlenia hali przemysłowej - wysokość montażu opraw 5m
Modernizacja wielkopowierzchniowej hali przemysłowej

Modernizacja oświetlenia ze sterowaniem w wielkopowierzchniowej hali przemysłowej

 • W trakcie opracowania - modernizacja oświetlenia powierzchni biurowej
 
Modernizacja oświetlenia w szkole
Film o modernizacji oświetlenia

 

 

Wpływ emisji CO2 na cenę energii elektrycznej

 

AKTUALNOŚCI

NEWSLETTER

KONTAKT

Biuro handlowe

+48 22 33 44 000

+48 22 33 44 033

kontakt@pxf.pl

Fabryka

+48 25 752 58 80

+48 25 757 63 27

kontakt@pxf.pl