Hala 1500m2 jako przykład modernizacji oświetlenia

Jako przykład dla zobrazowania oszczędności wynikających z ograniczenia zużycia energii elektrycznej poprzez zmianę starego typu oświetlenia na nowe oprawy LED produkcji PXF Lighting posłuży wysoka hala o powierzchni 1500m2 (wymiary 30m x 50m i wysokość 6,5m). Założeniem jest oświetlenie przestrzeni pomiędzy regałami.
 

Parametry hali:

Powierzchnia: 1500m2 (30m x 50m)
Wysokość montażu opraw: 5m
Czas oświetlania [h/dzień]: 16
Użytkowanie [dni/rok]: 270
Koszt energii elektrycznej [PLN/kWh]: 0,472 
(średnia cena energii elektrycznej w 2Q 2022 wg URE)

Hala przed modernizacją oświetlenia

 

Modernizacja oświetlenia w hali przemysłowej

 

 

Oświetlenie przed modernizacją:

Zainstalowane oprawy: 90 sztuk 2x58W (180 świetlówek ulegających starzeniu)
Roczny koszt obsługi (wymiana źródeł): 770 PLN

Hala przed modernizacją oświetlenia

Hala przed modernizacją oświetlenia

 

Oświetlenie po modernizacji:

Zainstalowane oprawy: 63 sztuki 60W
Roczny koszt obsługi (wymiana źródeł): 0 PLN, bezobsługowa eksploatacja

Hala po modernizacji oświetlenia

Hala po modernizacji oświetlenia

 

Wymierne efekty modernizacji oświetlenia

Modernizacja oświetlenia sposobem na oszczędność energii elektrycznej

Porównanie mocy systemu oświetleniowego oraz zużycia energii elektrycznej przed i po modernizacji oświetlenia

 

PRZED MODERNIZACJĄ PO MODERNIZACJI
Roczne zużycie energii elektrycznej:
45 101 kWh
Roczne zużycie energii elektrycznej:
16 330 kWh
Łączny roczny koszt energii elektrycznej:
21 288 PLN
(wg średniej ceny energii 2Q 2022 URE)
Łączny roczny koszt energii elektrycznej:
7 708 PLN
(wg średniej ceny energii 2Q 2022 URE)
Łączny roczny koszt energii elektrycznej:
47 356 PLN
(wg zamrożonych cen energii 2023 URE)
Łączny roczny koszt energii elektrycznej:
17 146 PLN
(wg zamrożonych cen energii 2023 URE)

 

 

ANALIZA DLA CEN ENERGII Z 2Q 2022 ROKU

Porównanie zużycia energii przed i po modernizacji oświetlenia

Porównanie zużycia energii przed i po modernizacji oświetlenia

 

Przeprowadzona modernizacja doprowadziła do wygenerowania następujących oszczędności:

Oszczędność energii po modernizacji oświetlenia

Roczna oszczędność energii po modernizacji oświetlenia

 

Uwzględniając wzrost cen energii pomiędzy II i III kwartałem 2022 zwrot inwestycji będzie o 1/4 krótszy.

Zwrot z inwestycji w modernizację oświetlenia

Skrócenie okresu zwrotu inwestycji w modernizację oświetlenia spowodowany wzrostem cen energii

Mając na uwadze prognozy dalszego wzrostu cen energii elektrycznej należy wnioskować, że modernizacja oświetlenia to wymierna korzyść w obniżaniu kosztów eksploatacji obiektów. Jednocześnie czas zwrotu poniesionych kosztów modernizacji będzie coraz krótszy.

 

Szacunkowe dane na początek 2023 roku wskazują, że okres zwrotu może maleć o kolejne 30%. Wówczas zwrot inwestycji zakończy się po 15 miesiącach, czyli o połowę krócej niż dla cen energii z II kwartału 2022.

 

ANALIZA DLA CEN ENERGII Z 2023 ROKU

Na podstawie ustawy cena energii w roku 2023 została zamrożona na poziomie 0,785zł. Całkowity koszt zakupu 1 kWh uwzględniając opłaty dodatkowe wynosi ok. 1,05 PLN.
Podstawa prawna: Art. 2, 5-6 i 20 Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

 

Koszty energii elektrycznej przed i po modernizacji przy uwzględnieniu zamrożonych cen energii w roku 2023

Koszty energii elektrycznej przed i po modernizacji przy uwzględnieniu zamrożonych cen energii w roku 2023

 

Zwrot z inwestycji w modernizację oświetlenia

Skrócenie okresu zwrotu inwestycji w modernizację oświetlenia spowodowany wzrostem cen energii

 

Pomimo możliwości przystąpienia do ustawowego zamrożenia cen energii na rok 2023 wzrost cen energii powodouje podwyższenie kosztów eksploatacji. Dlatego modernizacja oświetlenia staje się jeszcze bardziej efektywnym sposobem na uzyskanie oszczędności.

Porównanie rocznych kosztów energii wg cen z 2023 pokazuje, że oszczędność wyniesie ponad 30 000 PLN, a okres zwrotu inwestycji w modernizację oświetlenia wyniesie 11 miesięcy.

 

 

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

W efekcie zwiększenia efektywności wykorzystania energii elektrycznej obniżona została emicja gazów cieplarnianych do atmosfery.

Redukcja emisji CO2

Redukcja emisji CO2

 

 


 

Podstawowe korzyści wynikające z modernizacji oświetlenia
z wykorzystaniem opraw produkcji PXF Lighting

 

Korzyści wynikające z modernizacji oświetlenia z wykorzystaniem opraw PXF Lighting

Schemat przedstawiający korzyści wynikające z modernizacji oświetlenia z wykorzystaniem opraw PXF Lighting

 

AKTUALNOŚCI

NEWSLETTER

KONTAKT

Biuro handlowe

+48 22 33 44 000

+48 22 33 44 033

kontakt@pxf.pl

Fabryka

+48 25 752 58 80

+48 25 757 63 27

kontakt@pxf.pl