Fundusze unijne

 

Firma korzysta ze wsparcia Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Fundusze Europejskie - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Działanie 3.2.1 Badania na rynek

 

Tytuł projektu:
Wdrożenie technologii produkcji szczelnych opraw oświetleniowych do zastosowań medycznych, opartych o profile aluminiowe, w celu maksymalizacji potencjału wykorzystywanych diod LED oraz podniesienia jakości emitowanego światła

Cel projektu:
Budowaniu przewagi rynkowej w oparciu o wdrażanie innowacji poprzez wprowadzenie na rynek nowego produktu, opraw oświetleniowych na źródłach LED, do zastosowań medycznych

Wartość projektu: 8 364 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 3 060 000,00 PLN

 

 

 

 

 

Firma korzysta ze wsparcia Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój

Fundusze Europejskie - dla innowacyjnego rozwoju

 


PXF Lighting uczestniczy obecnie w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.:
SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej II edycja
Nr POIR.02.03.03-20-0001/18
w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 

Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 40 przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 30.06.2020, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

Cele szczegółowe:
• wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK;
• wzmocnienie konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych;
• wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów;
• rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm;
• inkubowanie wspólnych inwestycji, w tym opartych o innowacje.

W ramach projektu koordynator na rzecz członków klastra zorganizuje:
• 7 misji gospodarczych, w tym do Singapuru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA oraz Norwegii;
• 3 konferencje poświęcone nowym rynkom zbytu zgodnie z destynacjami misji gospodarczych PKB;
• seminaria/szkolenia poświęcone przygotowaniu podmiotów uczestniczących w misjach gospodarczych do zagranicznej ekspansji;
• 54 międzynarodowe wydarzenia targowe;
• usługa doradcza związana z umiędzynarodowieniem.

Destynacje ekspansji podmiotów klastra podczas udziału w wydarzeniach targowych/misjach gospodarczych to m.in:
1. Europa: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Ukraina, Szwajcaria, Białoruś, Holandia, Litwa, Belgia, Dania, Włochy, Łotwa, Czechy;
2. Azja: Rosja, Chiny, Korea, Indie, Singapur;
3. Skandynawia: Norwegia, Szwecja;
4. Arabia: Zjednoczone Emiraty Arabskie;
5. Australia i Oceania: Australia;
6. Ameryka Północna: USA, Kanada, Meksyk.

Uzupełnieniem działań związanych z umiędzynarodowieniem będą intensywne działania marketingowe polegające między innymi na wydaniu wspólnego katalogu promocyjnego KKK zawierającego pełną ofertę klastra z materiałem w kilku różnych językach, kampanię www oraz spotkania biznesowe.

Członkowie Klastra otrzymają przewodniki po rynkach zbytu wydawane sukcesywnie przed każdym z wyjazdów misyjnych określające warunki społeczno-gospodarcze danego rynku, przepisy prawne, przepisy podatkowe, zwyczaje nawiązywania relacji biznesowych, uwarunkowania polityczne.

Wartość projektu: 9 921 800,00 zł
Wartość dofinansowania: 6 701 550,00 zł

 

 

 

 

Firma korzysta ze wsparcia Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój

Fundusze Europejskie - dla innowacyjnego rozwoju

Miło nam poinformować, że PXF LIGHTING realizuje w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój projekt pt. „Wdrożenie technologii produkcji bezpiecznych fotobiologicznie wysokowydajnych opraw LED o podwyższonej skuteczności”.

Celem głównym projektu jest poprawa konkurencyjności firmy PXF LIGHTING poprzez uruchomienie produkcji nowego typu oprawy LED o wysokiej wydajności. Możliwe to będzie poprzez wdrożenie nowej, autorskiej technologii produkcji ww. opraw, która powstała w wyniku prac własnych działu R&D Firmy, prowadzonych od początku roku 2015.

Obecnie na rynku technologia oświetlenia LED jest dosyć mocno znana, jednak niewielu odbiorców końcowych wie, że konstrukcja samej oprawy ma diametralny wpływ na użytkowanie tego typu oświetlenia. Zastosowanie samego źródła LED (odpowiednika dawnej żarówki czy świetlówki) bez odpowiedniego rozproszenia może spowodować uszkodzenie wzroku. Z kolei filtrowanie światła za pomocą nieprzetestowanej optyki np. zwykłej pleksi, niskiej jakości barwionego tworzywa powoduje znaczne osłabienie źródła światła, które dociera do odbiorcy (niska sprawność). Zastosowanie źródła LED bez odpowiedniego odbicia zmniejsza bryłę świetlną (ogranicza propagację, zasięg światła), strumień jest wtedy zwarty, ukierunkowany w jedno miejsce. Z kolei wprowadzenie nieprzebadanych odbłyśników powoduje kolejne straty światła, błędne ukierunkowanie go do wewnątrz oprawy. Na to wszystko nakładają się czynniki związane z koniecznością odbierania ze źródła temperatury (im źródło LED jest większej mocy tym naturalnie generuje większą temperaturę), co przekłada się na trwałość samej diody LED jak i całej oprawy.

Efektem projektu będzie produkcja nowych opraw, które posiadać będą niespotykaną obecnie na rynku skuteczności od 140-150 [lm/W] przy zachowaniu bezpieczeństwa fotobiologicznego dla użytkownika końcowego.

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU: 7 030 000,00 PLN
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UE: 2 880 000,00 PLN

 

 


 

 

 

 

Firma korzysta ze wsparcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

 

Tytuł projektu:

"Usprawienie relacji biznesowych firmy PXF Lighting poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu B2B skorelowanego z systemem PIM i aplikacją automatycznego wyliczania oszczędności przy użyciu świateł LED"

DOTACJE NA INNOWACJE

Firma PXF Lighting Bieniak Jacek we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundacją Małych i Średnich Przedsiębiorstw   realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013:Działanie 8.2 Wsparcie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B

Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Tytuł projektu:

"Nowa technologii produkcji opraw oświetleniowych OLED i LED wysokiej skuteczności"

Firma PXF Lighting Bieniak Jacek we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013:
Działanie 4.3 Kredyt technologiczny

Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu:

"Opracowanie planu rozwoju eksportu dla firmy Światło System PLEXIFORM Bieniak Jacek"

Firma PXF Lighting Bieniak Jacek zrealizowała projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013:
Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Tytuł projektu:

"Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w firmie Bieniak Jacek "Światło System Plexiform" w celu zwiększenia jej konkurencyjności na rynku międzynarodowym"

Firma PXF Lighting Bieniak Jacek zrealizowała projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013:
Działanie 6.1 Paszport do eksportu
Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu:

"Zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji opraw oświetleniowych do diod typu LED w firmie PXF Lighting woj. Mazowieckie"

Firma PXF Lighting Bieniak Jacek zrealizowała projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013:
Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Firma korzysta ze środków Unii Europejskiej

 

AKTUALNOŚCI

NEWSLETTER

KONTAKT

Biuro handlowe

+48 22 33 44 000

+48 22 33 44 033

kontakt@pxf.pl

Fabryka

+48 25 752 58 80

+48 25 757 63 27

kontakt@pxf.pl