EC1 - Miasto Kultury, Łódź

Oświetlenie, oprawy oświetleniowe

EC1 Łódź - Miasto Kultury

Najstarsza łódzka elektrownia EC 1 powstała w 1907 roku i służyła mieszkańcom miasta aż do roku 2001. Nieczynne i niszczejące tereny położone w samym centrum, stały sie "zaczynem", wokół którego powstał projekt Nowego Centrum Łodzi.

Podstawowym zadaniem planistycznym było stworzenie przestrzeni publicznej łączącej różne elementy obszaru EC1, umożliwiając jej funkcjonalne powiązanie z zewnętrznymi - w stosunku do rewitalizowanego obszaru - przestrzeniami miejskimi. Wyjątkowy, postindustrialny, w większości zachowany w niezmienionej formie od czasu zatrzymania produkcji energii, klimat obszaru objętego projektem nakazuje poszanowanie stanu obecnego terenu i zabudowań elektrowni EC1. Znajduje on wyraz w zachowaniu, a po przeprowadzeniu prac konserwatorskich, wykorzystaniu dla organizacji przestrzeni otwartych, odkrytych basenów nieistniejących już chłodni, w których ludzkie inwestycje przemysłowe weszły w interakcję z powracającymi w to miejsce siłami natury: wody i słońca. Częściowo zachowane będą również występujące formy industrialnego wyposażenia terenu, jak słupy trakcji elektrycznych, ciągi rur technologicznych i inne.

Narodowe Centrum Kultury Filmowej
Narodowe Centrum Kultury Filmowej (NCKF) zostało powołane do życia w połowie 2015 roku i rozpoczęło swoją działalność 1 stycznia 2016 roku. Prowadzone wspólnie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Łódź znajduje się na terenie EC1 – byłej elektrociepłowni, w sercu nowobudowanej dzielnicy wokół dworca Łódź Fabryczna, gdzie swoją siedzibę znalazło też Centrum Nauki i Techniki oraz Centrum Narracji Interaktywnych (czyli ośrodek gier wideo i komiksu).

Oprawy oświetleniowe, oświetlenie obiektów
Oprawy oświetleniowe, oświetlenie obiektów
Oprawy oświetleniowe, oświetlenie obiektów
Oprawy oświetleniowe, oświetlenie obiektów
Oprawy oświetleniowe, oświetlenie obiektów
Oprawy oświetleniowe, oświetlenie obiektów
Oprawy oświetleniowe, oświetlenie obiektów
Oprawy oświetleniowe, oświetlenie obiektów

AKTUALNOŚCI

NEWSLETTER

KONTAKT

Biuro handlowe

+48 22 33 44 000

+48 22 33 44 033

plexi@pxf.pl

Fabryka

+48 25 752 58 80

+48 25 757 63 27

plexi@pxf.pl